Solenergi för nästa generation

350 MWp

Vår nuvarande portfölj

500 hektar

Signerade markarrenden

360 000 000 kWh

Beräknad årlig produktion

Q1 2025

Byggstart

Om Solare Nordic

Solare Nordics affärsstrategiska målsättning är att bli en oberoende elproducent i Sverige. Den långsiktiga visionen är att äga och förvalta en portfölj bestående av solkraftsanläggningar genererande uppemot 1 TWh elproduktion årligen innan 2030.

Elproduktionen kommer härstamma främst från solkraftsanläggningar på mark men även anläggningar placerade på tak kommer att bidra till produktionsmixen. I syfte att optimera lönsamheten, möta lokalt elförsörjningsbehov och stärka upp elnätet kombineras batterilagring med solcellsanläggningarna.

Elen som Solare Nordics solcellsanläggningar producerar kommer främst säljas till marknaden via långa elhandelsavtal s.k. PPA eller Power Purchase Agreements. Avtalen tecknas direkt med elhandelsbolag, det offentliga eller privat företag som söker en hållbar och långsiktig lösning för grön, stabil, konkurrenskraftig och lokal el till sin verksamhet.

Våra tjänster

Sol som tjänst

Vi erbjuder fullt finansierade lösningar för stora tak eller andra områden i närheten av fastigheter där elen i säljs till hyresgäster eller förbrukas av fastighetsägaren


Hyr ut ditt tak

Vi erbjuder möjligheten att få en extra intäkt på en vanligtvis död yta som taket. Har du ett tak på 10 000 kvadratmeter eller större vill vi gärna komma i kontakt med dig.


Markarrende

Vi erbjuder både mark- och skogsägare att få en riktigt bra avkastning på sin mark genom öppna och attraktiva markarrenden för de solcellsparker som ligger i vår portfölj.


PPA

Power Purchase Agreement – för dig som vill ha ett fast tryggt elpris erbjuder vi ett långsiktigt avtal mellan en elköpare och elproducent, där el köps till ett förutbestämt pris.


Våra solparker

Här kan du läsa mer om våra projekt runt om i landet