Ny tjänst ger fastighetsägare betalt för sina outnyttjade tak


Behovet av el ökar stadigt och i takt med det växer även intresset för solceller. Samtidigt finns många stora tak runt om i Sverige som står helt outnyttjade, bland annat lager- och logistikfastigheter där golvet är det naturliga användningsområdet. På di.se kan man just nu läsa en artikel om hur man bättre kan utnyttja den stora yta som redan är anlagt, men inte används, genom att hyra ut den för en solcellsanläggning. Du hittar artikeln här.


Skriven av: