Ny solpark på gång i Dalarna


Solare Nordic AB och Silvestica 2 Green Forest Sverige AB ingår avtal om etablering av en 117 ha stor solpark i Dalarna

Vi har precis ingått ett avtal med Silvestica 2 Green Forest Sverige AB, en del av Silvestica Green Forest-koncernen, för att arrendera av 117 hektar mark för utveckling av en solpark.

Enligt avtalet kommer marken arrenderas för att bygga och driva en solpark, vilket kommer att bidra till väsentligt ökad produktion av förnybar el i regionen. Den planerade solparken förväntas generera mer än 80 000 000 kWh förnybar el per år, motsvarande energiförbrukning för ca 4 000 villor det vill säga ungefär 50 % av alla radhus, kedjehus eller villor i Borlänge och projektet bidrar även till att minska koldioxidutsläppen med ca 48 000 ton, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 32 000 personbilar. Dessutom är Dalarna en av delar av Sverige med störst behov av ökad energiproduktion då länet har högst förväntad ökning av elanvändningen i hela Sverige. Det pågår även betydande investeringar i elnätet i Dalarna. Slutligen planeras parken att utformas så den biologiska mångfalden gynnas genom åtgärder kopplat till växtval samt kvarlämnande av död ved med mera.

“Vi är glada över att ha ingått detta avtal med Silvestica 2 Green Forest Sverige AB för att utveckla en solpark på den arrenderade marken. Detta är ett steg framåt i vår strävan att främja hållbar energiproduktion och minska vår klimatpåverkan. Dessutom ser vi redan nu framtida samarbeten med Silvestica kring ytterligare fastigheter”, säger Fredric Blommé Sekund, VD för Solare Nordic AB.

Solare Nordic AB har en stark åtagande för att främja övergången till förnybar energi och arbetar kontinuerligt för att utveckla och driva projekt som bidrar till en mer hållbar framtid.

”Att kunna ingå ett avtal med Solare Nordic med tanke på dess starka ägare och långsiktiga perspektiv är mycket positivt för oss på Silvestica, särskilt då ett av våra miljömål är att främja produktion av förnybar energi”, säger Niklas Ringborg, VD för Silvestica 2 Green Forest Sverige AB


Skriven av: