Om oss

Storskalig solenergi på tak och på mark

Solare Nordic utvecklar, finansierar, äger, förvaltar och säljer el från solkraftsanläggningar på mark och storskaliga tak.

Den producerade elen bidrar dels till omställning av energimixen dels till att öka andelen förnybar el i samhället samtidigt som lokal elproduktion och elförsörjning stärks.

Under 2022 förvärvade Zürich-baserade ewz (genom ewz Deutschland GmbH) 51 % av aktierna i Solare Nordic AB som i samband med detta säkrade Solare Nordic över 1 miljard SEK för finansiering av utveckling, byggnation och förvaltning av Solare Nordic portfölj. EWZ (Zürich Municipal Electric Utility), är en av Schweiz största energileverantörer och en återkommande investerare i förnyelsebar energiproduktion i flera länder i Europa. I Sverige har man sedan tidigare engagerat sig i flera vindkraftsprojekt och genom investeringen i Solare Nordic har man hittat en passande partner när det kommer till storskalig solkraft, vilket resulterar en bra riskspridning i deras produktportfölj.

Vi hjälper dig få ut bäst lönsamhet ur din anläggning

Solare Nordic AB bildades i samarbete mellan AxSol-ägda EnergiEngagemang Sverige AB och ledningen i Solare Nordic, Fredric Blommé-Sekund och Peter Hogren 2021 med mål att fungera som en plattform för att utveckla, finansiera, konstruera och äga solcellsparker. Solare Nordic och EnergiEngagemang samarbetar avseende utveckling och byggnation av de projekt som ligger under Solare Nordics portfölj.

350 MWp

Vår nuvarande portfölj

500 hektar

Signerade markarrenden

360 000 000 kWh

Beräknad årlig produktion

Q1 2025

Byggstart