PPA

PPA genom Solare Nordic

PPA – Power Purchase Agreement – är ett långsiktigt avtal mellan en elköpare och elproducent, där el köps till ett förutbestämt pris. Med solel till ett garanterat pris kan köparen dra nytta av en låg och förutsägbar elkostnad. Elinköpsavtalet kan omfatta hela eller delar av företagets energikonsumtion och löper ofta över mellan tio och tjugofem år. Solare Nordic tecknar generellt avtal på femton år men köparens behov styr längden. PPA kan tecknas antingen på el från anläggning på egen fastighet (on-site) eller från en annan fastighet (off-site). Köpare kan vara företag, andra elproducenter som behöver ytterligare el eller det offentliga.

On-site PPA

Solpanelerna installeras på ditt företags fastighet, på tak eller mark. Företaget använder elen i sin verksamhet. Solare Nordic designar, installerar, finansierar och driver solcellsanläggningen. Du som kund betalar enbart för elen som produceras till ett förutbestämt pris under avtalets löptid. Här har även elköparen är besparing på nätavgiften då elen inte köps över nätet utan ”bakom mätaren”. Läs mer om Solare Nordics sol-som-tjänst här.

Off-site PPA

Solpanelerna installeras i en solcellspark antingen på mark eller tak utanför egen fastighet och elen matas ut på nätet. Solare Nordic utvecklar, bygger, finansierar och ansvarar för solcellsparken. Köparen betalar enbart för elen som produceras till ett förutbestämt pris under avtalets löptid. Med ett Off-site PPA sparas pengar från dag ett och elkostnader säkras över en längre tid. Dessutom skapas verklig förändring genom att ny grön el adderas till elnätet.