Våra solparker

Vi utvecklar, bygger och driver storskaliga solparker. Solparker kan på både kort och lång sikt hjälpa till och stärka upp det svenska elsystemet. Här kan du läsa mer om några av våra pågående parksprojekt.

Horshult


18 000 000 kWh/år
18 MW installerad effekt
Total yta ca 33 ha

Norr om Traryd, längs ån Lagan planeras en ny solpark. Parken beräknas producera ca 18 000 000 kWh årligen vilka kommer distribueras till det allmänna nätet. Det motsvarar ca 900 villaägares årliga förbrukning.

Ulvåsa solpark


16 000 000 kWh/år
17 MW installerad effekt
Total yta ca 27 ha

I Ulvåsa, i Motala kommun, planeras en ny solpark. Parken kommer ligga i närheten av Ulvåsa slott och sjön boren och totalt omfatta ca 27 hektar.