Markarrende

Vi söker mark för att bygga solparker

Vi förstår att många mark- och skogsägare står inför utmaningen med mark som antingen inte kan brukas eller inte används optimalt. Det finns dock en spännande möjlighet att öka lönsamheten genom att överväga att arrendera ut mark till en solcellspark. Vi söker specifikt efter lättarbetad mark, vilket innefattar både åker- och skogsområden, främst belägna i södra och mellersta Sverige. Dock utesluter vi inte andra områden innan vi noggrant har granskat förutsättningarna.

Att arrendera ut mark till en solcellspark kan vara en hållbar och ekonomiskt fördelaktig lösning för markägare. Utöver att generera en pålitlig inkomstkälla kan det också bidra till att främja hållbar energiproduktion och minska beroendet av fossila bränslen.

Vi är öppna för samarbete och ser fram emot att utforska möjligheterna tillsammans med dig som markägare. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan skapa en win-win-situation för alla parter.