Schweiziskt energibolag investerar i svensk solel 


Solare Nordic AB säkrar över en miljard SEK för utveckling och byggnation av storskalig solenergi i Sverige genom ewz, ett av Schweiz största energibolag. 

Zürich-baserade ewz, Zurich Municipal Electric Utility, är en av Schweiz största energileverantörer och en återkommande investerare i förnyelsebar energiproduktion i flera länder i Europa. I Sverige har man sedan tidigare engagerat sig i flera vindkraftsprojekt och har sedan en tid letat efter en passande partner när det kommer till storskalig solkraft, vilket ger en bra riskspridning i deras produktportfölj. 

ewz (genom ewz Deutschland GmbH) förvärvar av denna anledning 51 % av aktierna i Solare Nordic AB som i samband med detta säkrar över en miljard SEK för fortsatt finansiering av utveckling, byggnation och förvaltning av solcellsprojekt. 

Solare Nordic AB bildades i samarbete mellan AxSol-ägda EnergiEngagemang Sverige AB och ledningen i Solare Nordic, Fredric Blommé-Sekund och Peter Hogren 2021 med mål att fungera som en plattform för att utveckla, finansiera, konstruera och äga solcellsparker. Fokus ligger på markprojekt på 5-25 MW men även takinstallationer som möjliggörs genom Solare Nordic AB:s sol-som-tjänst-erbjudande. 

Samarbetet med ewz ger Solare Nordic AB, som ett av få på den nordiska solcellsmarknaden, möjligheten att äga hela värdekedjan för projektet under dess livstid, vilket innebär utveckling, konstruktion och långsiktigt ägande, säger Solare Nordic ABs vd Fredric Blommé-Sekund 

Solare Nordic AB har för närvarande en portfölj på cirka 320 MWp i olika utvecklingsstadier. Byggstart av de första projekten beräknas till Q2, 2024. Vidare har EnergiEngagemang Sverige AB som en del av transaktionen sålt en portfölj på 116 MWp till Solare Nordic AB, som ska vidareutvecklas och byggas av EnergiEngagemang Sverige AB och finansieras av ewz genom Solare Nordic AB. 

– Vi ser fram emot samarbetet med ewz. För det första ger detta oss en verkligt professionell partner att utveckla portföljen av solparks-projekt med. För det andra är detta goda nyheter för våra markägare som vi har tecknat markarrenden med, eftersom det innebär att ett välkänt europeiskt företag kommer att vara långsiktig ägare till solparkerna, säger Jonas Helander, VD för EnergiEngagemang Sverige AB. 


Skriven av: